Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit

Sisältö: Katsaus biologisiin lääkkeisiin, niiden toimintamekanismiin sekä analytiikkaan, ja syventyminen biosimilaareihin eli biologisten lääkkeiden erilaisiin versioihin, niiden eroavaisuuksiin, tuottosysteemeihin ja tutkimusmenetelmiin

Kieli: Suomi

Kesto: 1-2 tuntia

Kohdeyleisö: Lääkealan asiantuntijat, luonnon- ja lääketieteen opiskelijat