Leena Valmu konsultoi erilaisia asiakkaita niin biotieteeseen, johtamiseen, kaupallistamiseen, viestintään, kirjoittamiseen, yrittämiseen kuin työhyvinvointiinkin liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatiot pohjautuvat hänen korkeaan koulutukseensa ja laaja-alaiseen, yli 30 vuotta kestäneeseen työuraansa:

Koulutustausta

 • Ylioppilas, Myllypuron lukio 1985
 • Filosofian maisteri (biokemia) Helsingin yliopisto 1992
 • Filosofian tohtori (biotiede) Helsingin yliopisto 1999
 • Biotieteen dosentti, Helsingin yliopisto 2006
 • Tiedeviestintä, Avoin yliopisto 2012
 • Proosan kirjoittaminen, Oriveden opisto 2013
 • Käsikirjoittaminen, Filmiapaja/Taike 2023-2024
Väittelemässä
Väittelemässä

Työura

 • 1981-1989 Kesätöitä: Onninen Oy talousosasto (6 kesää), Malmin sairaala laboratorio (1 kesä), Alkon laboratorio (1 kesä); muut lomat päiväkotiapulaisena ja tukkukaupan inventaarioissa
 • 1989-1999 Väitöskirja- ja PostDoc-tutkija, Biotieteen laitos, Helsingin yliopisto
 • Sisältö: Valkosolujen tarttumismekanismi osana ihmisen vastustuskykyä, proteiinikemia, solubiologia, immunologia
 • Oheisosaamiset: Projektihallinta ja tieteellinen kirjoittaminen (väitöskirja, artikkelit ja kurssimateriaalit), opettaminen (assistentin työ, laboratoriokurssien ohjaaminen, luennointi ja oppilaiden motivointi), äitiyden ja työn yhteensovittaminen
 • 2000-2003 Vanhempi tutkija, Proteiinikemian palvelulaboratorio, Biotekniikan instituutti, Helsingin yliopisto
 • Sisältö: Massaspektrometrinen proteiinianalytiikka palveluna muille tutkijoille ja yrityksille
 • Oheisosaamiset: Muita auttavan tieteen tekemisen positiivisuus, teknologinen (LC ja MS) oppi, uteliaisuus asiakkaiden tiedekysymyksistä, joita oli koko biologian alalta
 • 2004-2006 Vanhempi tutkija, Kliinisen kemian laboratorio, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Sisältö: Syövän biomarkkereiden proteiinikemiallinen kartoittaminen, istukkasyövän merkkiaineen glykosylaatioerojen löytäminen (Leena Valmun viitatuin artikkeli)
 • Oheisosaamiset: Kliininen ajattelutapa, lääkäriyhteistyö, tiimin motivointi, oman sairastumisen merkitys työn arvottamisessa
 • 2006-2012 Tuotekehityspäällikkö, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, tuotekehitysyksikkö
 • Sisältö: Analyyttisen laboratorion esimiehenä veren kantasolujen pinnan analysointi soluterapiaa varten, suolistomikrobien analysointi ja Suomen ensimmäisen biopankin käynnistystyö
 • Oheisosaamiset: Esimiestyö, matriisiorganisaatio, ensimmäiset väitöskirjaoppilaat tohtoreiksi, patenttiportfolio, vaikea yhteistyön kanssa pärjääminen ja pettävän esimiessuhteen hyväksyntä
 • 2012-2013 Kirjailija, yrittäjä, BiOva Oy
 • Sisältö: Kirjailijuus, konsultointi
 • Oheisosaamiset: Epävarmuuden sieto, itsensä johtamisen oppiminen
 • 2013-2021 Teknologiapäällikkö, ThermoFisher Scientific, Mikrobiologian divisioona
 • Sisältö: Mikrobiologisen diagnostiikkalaitteen kehitystyö, projektin luonnontieteellisen sisällön johtaminen
 • Oheisosaamiset: Tiimien motivointi ylittämään itsensä vaikeiden haasteiden edessä, kansainvälinen esimiestyö (UK, US, Ned) isossa projektissa (>130 hlöä), innovaatiotyö (innovaatiopalkinto 2016), eri kansallisuuksien työtapojen eroavaisuudet, globaalin miehisen projektijohdon kanssa työskentely naisena, terveysteknologian markkinointi ja viestintä, työn vaatimaan matkustamiseen oppiminen, Teamsin saapuminen osaksi työelämää
 • 2021 ->  Kirjailija, konsultti ja kaiken kokeilija


Leena Valmun konsulttiasiakkaita ovat olleet mm Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA, HYKS instituutti, WADA, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto, Lääketeollisuus ry sekä useita biolääketieteen alan yrityksiä