Proteiinit


Osa 1: Proteiinien biologia

 • Biologia geenistä proteiiniksi, solun toimijaksi
 • Proteiinivirheet sairauksien taustalla

Osa 2: Proteiinien modifikaatiot

 • Co- ja posttranslationaaliset modifikaatiot esimerkkien kautta

Osa 3: Rekombinanttiproteiinit

 • Teknologiset kysymykset
 • Tuottosysteemit ja vaikutus lopputuotteeseen

Osa 4: Proteiinien analytiikka

 • Proteiinien puhdistus
 • Proteiinien analysointi
 • Proteomiikka

Osa 5: Proteiinit lääketeollisuudessa

 • Proteiinit lääkkeiden kohdemolekyyleinä
 • Proteiinit biologisina lääkkeinä

Osa 6: Proteiinien glykosylaatio

 • Glykosylaation merkitys tehon välittäjänä
 • Terapeuttisten vasta-aineiden glykosylaatio


Kieli: Suomi

Kesto: Kukin osa 1h 30 min

Kohderyhmä: Luonnon- ja lääketieteen asiantuntijat